Fugle

Fugle
Fugle er varmblodede æglæggende hvirveldyr med karakteristiske fjer, og de foreste lemmer der er modificeret som vinger. Der er næsten 9000 kendte arter af fugle. Fugle har ingen tænder, og de de sluger derfor grus og småsten som hjælper med at kværne maden i kråsen, der er en del af maven.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Fugle — Fu gle, v. i. To maneuver; to move hither and thither. [Colloq.] [1913 Webster] Wooden arms with elbow joints jerking and fugling in the air. Carlyle. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • fugle — /fyooh geuhl/, v.i., fugled, fugling. Archaic. 1. to act as a guide or model. 2. to signal, or motion as if signaling. [1830 40; back formation from FUGLEMAN] * * * …   Universalium

  • fugle — v. (Archaic) act as a model or guide; signal …   English contemporary dictionary

  • fugle — fu·gle …   English syllables

  • fugle — v.intr. act as a fugleman. Etymology: back form. f. FUGLEMAN …   Useful english dictionary

  • Aviær — Fugle …   Danske encyklopædi

  • Klækning — Fugleæggets brist i forbindelse med kyllingens fremkomst …   Danske encyklopædi

  • Kolonifugl — Fugle, der yngler i kolonier …   Danske encyklopædi

  • Lette — Fugle, der går på vingerne …   Danske encyklopædi

  • Skadevoldende vildt — Fugle eller pattedyr, der på grund af den føde, de æder eller deres talrighed kan påføre mennekset et økonomisk tab eller være til gene for den øvrige fauna …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”